Geir Olsen style=

Geir Olsen

Leder og KAS admin
Gudbrand Strømmen style=

Gudbrand Strømmen

Sekretær
Roger Larsen style=

Roger Larsen

Kasserer
Sæbjærn Nærø style=

Sæbjærn Nærø

Styremedlem
Knut Sommerstad style=

Knut Sommerstad

Varamedlem