Kongsberg Automobilselskap
Postadresse

Postboks 147
3603 Kongsberg

Org.nr.

911 675 439