Entusiaster for gamle kjøretøy i Kongsberg

En dag i august 1996 møttes noen gammelbilentusiaster og stilte seg spørsmålet: Er interessen for gamle biler stor nok i høyteknologibyen Kongsberg til at det er ønskelig med en lokal forening? Finnes det tilstrekkelig mange som er interessert i gammel kjøretøyhistorie og teknologi i byen som ble grunnlagt på Sølvverket, og er internasjonalt kjent for sine høyteknologiske sivile og militære industriprodukter?

Etter noe markedsundersøkelse ble foreningen stiftet 13.januar i 1997. Foreningens første styre besto av tre av initiativtakerne: Bjørn Evensen, Bjørn Sand og Torgeir Krogen samt Halvor Syvertsen, med førstnevnte som formann.

Formålet med foreningen er å være et sosialt samlingssted for alle i distriktet, med interesse for gamle kjøretøyer på 2 og flere hjul. Aktivitetene skal være en inspirasjonskilde for bevaring og restaurering av kjøretøyhistorie.

Medlemstallet passerte på kort tid 50 medlemmer, og er nå godt over 200. Kjøretøyene representerer en stor del av det 20.århundret. Antallet kjørbare vogner og sykler øker stadig.

Etter noen år ble møtelokalet i Idrettsparken for lite, og KAS ble med på en dugnad hos HMK (Historiske Militære Kjøretøyers Forening) på Moane, som ga oss møtelokale for en tid, men dette ble også for lite, så nå er Lågdalsmuseet møtested.