Som navn på klubben ble valgt Kongsberg Automobilselskap (KAS). Navnet har byhistorisk betydning, da dette var byens første rutebilselskap.

I perioden 30/1 1910 til 30/6 1919 drev disponent H.J.Ruud rutebilselskapet Kongsberg Automobilselskap med 7-seters vogner. Vegstandarden i byens omegn satte spesielle krav til bilene.

Den franske La Buire, «Labbur» på folkemunne, viste seg godt egnet, og selskapet hadde på det meste fire slike vogner. En av dem er avbildet utenfor Grand Hotell på det gjengitte postkortet.

La Buire var ett av mange bilmerker som ble forhandlet av «Aktieselskabet Auto» i Kristiania. Som god kunde fikk alle sjåførene i Automobilselskapet et jakkemerke med forhandlerens logo. Dette viste en av forhandlerens edleste biler, Minerva, med Kong Haakon bak rattet.

Selv om logoen tilhørte forhandleren i Kristiania, ble jakkemerket assosiert med Kongsberg Automobilselskap i distriktet.

Foreningen har derfor tatt seg den frihet å basere sin logo nettopp på dette jakkemerket.